Home » Política » Manifest del Dia Internacional de la lluita contra la sida 2014

Manifest del Dia Internacional de la lluita contra la sida 2014

L’1 de desembre se celebra a tot el món el Dia Internacional de Lluita contra la Sida. Enguany farà 26 anys que es va decidir que aquesta data serviria per commemorar i recordar tots aquells que han patit i pateixen aquesta malaltia. Per tant, cada 1 de desembre és un dia de germanor, de recolzament, de suport anímic per a tots aquells que per diferents circumstàncies pateixen aquesta afecció. Persones de tot el món; de diferents països i continents: nens, homes, dones, joves, estudiants, jubilats, de diferents tendències sexuals, de diferents races etc… Perquè aquesta malaltia pot afectar a tothom. Malgrat això, no hem d’oblidar que, tot i l’increment de persones que han tingut accés al tractament en els darrers anys, no tothom té el mateix grau o nivell de cobertura. Ni tampoc a l’educació, ni a la prevenció, ni a la detecció, ni a l’ajuda psicològica o moral. Aquí és precisament on es produeix un nou exemple de diferències entre rics i pobres.

A tall d’exemple, a l’Àfrica el 50% dels nadons que pateixen la sida moren abans dels 2 anys si no han rebut un tractament, fet que ocorre amb massa freqüència, malgrat que precisament la infecció a través de la mare és una qüestió que avui dia ja es pot prevenir. I aquesta realitat, amb aquestes xifres i percentatges, no és extrapolable a altres llocs del món.

No s’ha d’oblidar, però, que conjuntament amb la malaltia en qüestió, hi ha un altre mal que cal combatre. Aquest és el rebuig i l’estigma cap als afectats. En definitiva: el menyspreu per part de la societat. I per aquesta dolença sí que cal recordar que existeix cura. Aquesta ve determinada per valors com el respecte, la integració o la fraternitat. I per fer-ho efectiu cal una major aposta d’una banda per l’educació i, de l’altra, per la normalització de les persones que pateixen l’afecció.

Acabem d’esmentar dues realitats vinculades malauradament a la sida: la malaltia en si mateixa i el rebuig de la societat vers les persones afectades. Però tampoc hem d’oblidar que, conjuntament amb els esforços que s’han de dur a terme per millorar la qualitat de vida dels afectats i les afectades, cal que hi hagi un treball de fons enfocat cap a la prevenció. I aquesta també s’ha de vehicular necessàriament a través de dos pilars bàsics: l’educació i la recerca en el camp científic. La primera d’aquestes s’ha de desenvolupar encara més intensificant l’educació sexual des de les escoles i instituts, amb campanyes públiques dirigides a tots els col•lectius, especialment a aquells de major risc. L’objectiu ha de ser que tothom estigui d’una banda sensibilitzat amb la sida i, de l’altra, informat de la manera de preveure’l. La segona amb un compromís per part de totes les parts afectades per cercar la vacuna o tractament que permeti deixar de banda el risc de noves infeccions.

Després de més de 30 anys des de l’inici d’aquesta malaltia, el treball i camí a recórrer és encara molt llarg. I aquest només es podrà finalitzar amb èxit amb el compromís actiu de tothom.

Basant-nos en el que acabem d’esmentar, demanem/reclamem:

1- Que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències, incrementin els programes i campanyes formatives per tal de sensibilitzar sobre els mecanismes de prevenció a la població en general, fent especial èmfasi en aquells col•lectius de major risc. Aquestes han d’incorporar necessàriament un component informatiu i sensibilitzador que comporti l’eliminació progressiva de l’estigma i rebuig per part de la societat vers aquelles persones amb aquesta afecció.

2- Que el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea incrementin les partides pressupostàries en els diferents exercicis per fer front a aquesta malaltia, tant en el camp de la prevenció com en el de la recerca científica.

3- Que l’Organització Mundial de la Salut i el Fons Mundial de Lluita contra la Sida facin una aposta clara i contundent en la lluita contra aquesta malaltia, especialment a l’Àfrica, que és la zona del planeta on hi ha un major nombre de casos (més del 70%) i on més difícil és l’accés tant al tractament mèdic com a campanyes sensibilitzadores i educatives. Aquest esforç ha d’anar adreçat a cinc grans eixos: l’educació, la prevenció, la detecció, el control de nous casos i el suport moral i psicològic dels afectats.

4- Que les farmacèutiques incrementin el seu compromís social vers aquells que pateixen aquesta malaltia, dedicant un major esforç econòmic a assolir tant un tractament preventiu com una medicació que permeti la curació total de les persones afectades.

Manifest del Dia Internacional de la lluita contra la sida 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>