Home » Reflexions » Unes ordenances per ajudar als ciutadans

Unes ordenances per ajudar als ciutadans

S’acosta el debat sobre les ordenances 2015 i, des del PSC de Salt, demanem que aquest any sí que es tinguin en compte les circumstàncies de cada cas particular de les famílies amb menys ingressos. Proposem una rebaixa de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i de la taxa d’escombraries i que s’apliquin bonificacions a les família amb menys ingressos.

L’Alcalde Jaume Torramadé ens ha dit moltes vegades que la rebaixa que proposem és impossible d’aplicar. Però la realitat és que la llei d’hisendes locals ho permet. De fet, Torramadé utilitza aquesta llei per aplicar reduccions a bancs i caixes que dediquin els pisos buits de la seva propietat al lloguer per estudiants. Per què beneficia els bancs i les caixes i no aplica la mateixa política a les famílies que ho necessiten? Al grup municipal socialista entenem que l’equip de govern de CiU està capacitat per aplicar una reducció del 3,5% de l’IBI en base a la llei d’hisendes locals, que redueixi l’augment del 13,8% que van patir els ciutadans i ciutadanes de Salt de resultes de l’increment suplementari del 10% del 2012.

Des del PSC-SALT proposem que l’Ajuntament apliqui un recàrrec als propietaris d’habitatges desocupats en mans de bancs o particulars. I equilibrar les pèrdues de la bonificació de l’IBI amb aquests ingressos.

Els socialistes saltencs proposem bonificacions a l’IBI en famílies amb un sol resident aplicar una reducció del 75% de l’impost en rendes de fins a 9.428,58 euros; del 50% en rendes de fins a 9.877,56 euros; i del 30% en rendes de fins a 10.326,54 euros; en famílies amb 2 residents aplicar bonificacions del 75% en rendes de fins a 16.028,59 euros; del 50% en rendes de fins a 16.791,85 euros; i del 30% en rendes de fins a 17.555,12; i en famílies amb més o tres residents, aplicar bonificacions del 75% en rendes de fins a 18.857,16 euros; del 50% en rendes de fins a 19.755,12; i del 30% en rendes de fins a 20.653,08.

En medi ambient, proposem una bonificació del 50% dels IBI als immobles, que sense cap obligació per fer-ho, hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i bonificacions de la taxa d’escombraries i d’us de la deixalleria municipal. Una bonificació del 50 % en la taxa d’escombraries per la gestió pròpia de residus orgànics (autocompostatge); i una bonificació del 50% en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per l’ús de vehicles ecològics. Hem proposat també que els propietaris d’animals de companyia que acreditin l’adopció procedent de centres protectors d’animals abandonats, tindran una bonificació del 50% de la quota durant tot el temps que l’animal estigui inscrit al cens d’animals domèstics.

La cessió de la gestió de cobrament del impostos i taxes al Xaloc va comportar una sèrie de modificacions en el model de gestió que afecten directament els contribuents, per això hem demanat: que el rebuts fraccionats, ho siguin a partir de 30 € i no de 90 € com es fa ara; que el cobrament dels rebuts domiciliats es realitzi com a màxim 15 dies abans de la finalització del període voluntari i no amb un mes d’antelació.

En conclusió, lamentem la falta de projecte de l’equip de Torramadé. No és propi posar com a excusa la dificultat de la gestió, com ha fet l’alcalde, per no aplicar mesures de bonificacions a favor de les famílies desafavorides. Fa tot l’efecte que no s’accepten aquestes propostes perquè no es té prou coratge per tenir una política per afavorir un model econòmic més viable i equilibrar l’esquerda social.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>