Home » Salt » MOCIÓ PER DECLARAR SALT COM A MUNICIPI LLIURE DE DESNONAMENTS I EN DEFENSA DEL DRET A L’HABITATGE

MOCIÓ PER DECLARAR SALT COM A MUNICIPI LLIURE DE DESNONAMENTS I EN DEFENSA DEL DRET A L’HABITATGE

Foto desnonament d’avui a Salt

Aquesta és la moció que el passat dilluns vam aprovar tots els grups polítics amb representació al Ple de l’Ajuntament de Salt. Va ser una moció presentada originariament pel grup municipal del PSC, amb la voluntat que tots els grups polítics s’hi afegissin. Finalment vam haver de fer cessions,… no importa si aconseguim trobar el mínim comú denominador que ens serveixi per treballar plegats i aturar la plaga dels desnonaments. Tal i com vaig dir en defensa de la moció, declarar el municipi de Salt lliure de desnonaments és una declaració de principis, no vol dir que actuem en contra de la llei però si que ACTUEM!

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que, abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor de l’habitatge a milers de famílies que comprometien més del 50% del seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món.

Atès que les previsions ens diuen que el pitjor esta encara per arribar.

Atès que el municipi de Salt ha constituït ja una mesa per intentar donar resposta als possibles afectats i que ha establert un protocol d’actuació coordinat entre habitatge i serveis socials, tot i saben que la solució a la problemàtica és competència estatal, els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, i és als ajuntament a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies.

Atès que al darrera de cada desnonament hipotecari, -encara més quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- hi trobem una situació realment dramàtica, i una injustícia social. El grups municipals signants creiem i estem convençuts que aquestes situacions no es resolen amb accions judicial ni policials, sinó amb mesures politiques i socials.

Els signants lamentem que no s’hagi treballat sincerament per trobar una solució al drama dels desnonaments. De Fet la declaració dels alcaldes i alcaldesses rebutja el Reial Decret aprovat pel Govern perquè “ no soluciona el problema en la seva dimensió real, ja que queden excloses de les mesures milers de famílies que seguiran patint igual que ara la seva dramàtica situació.

Denunciem que no es té un compromís ferm de reformar en profunditat la normativa en matèria hipotecària per acabar amb els actuals abusos dels bancs. A més, han lamentat que es pretengui no aportar solucions reals i que els ajuntaments el descarreguin la tensió social.

Per tot això els grups municipals de l’Ajuntament de Salt signants proposen al ple de la corporació els següents

ACORDS

1. Declarar Salt com a municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a l’habitatge.

2. Sol•licitar que es paralitzin tots els desnonaments d’execucions hipotecàries fins que entri en vigor el nou marc legal. En tot cas, la paralització d’aquests desnonaments ha de suposar també, la paralització dels interessos de demora del deute. Entre els canvis legislatius proposats, es demana la reforma profunda de la Llei Hipotecària així com la incorporació de la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge.

3. Reclamar l’existència d’una legislació de “segona oportunitat “ per a les famílies. Així com la recerca d’una solució per aquelles persones que ja han estat víctimes d’un desnonament amb anterioritat i que encara mantenen un deute amb l’entitat bancària.

4. Davant la impossibilitat per part dels ajuntament d’ampliar el parc públic d’habitatges de lloguer social I demanar que les entitats financeres cedeixin el seu parc d’habitatges buits als ajuntaments per emergències socials.

5. Continuar oferint des de l’oficina d’habitatge municipal i amb el suport de la mesa creada a tal efecte un servei d’orientació, assessorament i mediació adreçat a les persones amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua de domicili habitual, i a les immerses en procediments d’execució hipotecària, per tal de trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge.

6. Fer possible un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge a Salt, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, sol•licitant als jutjats, informació estadística mensual sobre els processos en curs i els d’execució previstos.

7. Donar trasllat d’aquets acords a la Comissió d’Habitatge del Congres dels Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a l’Associació Espanyola de la Banca AEB i a la CECA (Confederació Española de Cajas de Ahorro), a la Plataforma d’afectats per la hipoteca, a la Plataforma Stop Desnonaments i a les Associacions de Veïns del municipi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>