Home » Salt » Parlarem de desnonaments al senat

Parlarem de desnonaments al senat

El proper dimarts, 13 de novembre, tindré l’oportunitat d’interpel·lar al Govern español sobre desnonaments al senat. Aquí us deixo l’enllaç amb la pàgina d’Entesa i el text que he presentat per la interpel·lació

http://www.entesa.cat/index.php?noticia=1289

A LA MESA DEL SENAT
Iolanda Pineda Balló, Senadora designada pel Parlament de Catalunya, i pertanyent al Grup Parlamentari Entesa pel Progrés de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 170 del Reglament del Senat, sol•licita la tramitació de la interpel•lació davant del ple
Palau del Senat, 5 octubre 2012

Exposició de motius
Els problemes relacionats amb l’habitatge estan, en part, en la gènesi de l’actual crisi econòmica. Durant els anys de creixement econòmic: 2000-2007, les entitats financeres van facilitar l’accés al crèdit per a la compra d’habitatge. En molts casos els bancs no van tenir en compte que les persones que accedien a aquest crèdit en un futur no gaire llunyà, en un context de crisi cíclica, no podrien fer front al pagament d’aquest crèdit.
El 2008 es va iniciar la crisi econòmica, amb la crueltat que actualment la coneixem, i amb ella, la disminució de salaris per als treballadors i treballadores, la pèrdua de llocs de treball, …. Amb menys recursos els ciutadans van haver prioritzar les despeses a què havien de fer front i van començar els problemes d’impagament de les hipoteques. Els desnonaments van arribar després.
El drama de la pèrdua de l’habitatge, no es limita només a la quedar sense un sostre on aixoplugarse, sinó que qui cau en aquesta desgràcia és molt probable que a més d’haver perdut el lloc on viure li quedi un deute que per la seu gran import no podrà liquidar mai. Sense feina, sense casa, i amb un deute financer impagable, aquesta és la situació a la qual es troben molts ciutadans.
L’accés a l’habitatge és un dret consagrat en l’article 47 de la Constitució Espanyola. Les lleis i institucions, atenent les especials circumstàncies que es donin, hem de protegir, garantir, promocionar.
En els últims nou mesos de l’actual Govern del PP es va aprovar el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. Tal com es disposa en el pròleg de la llei es tracta d’un “codi de bones pràctiques a què, voluntàriament, podien adherir les entitats de crèdit i altres entitats que, de manera professional, realitzen l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris , i el seguiment per aquelles serà supervisat per una comissió de control integrada per representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat, Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i Associació Hipotecària Espanyola “.
L’experiència ha demostrat que un codi de bones pràctiques és insuficient per fer front a la sagnia diària dels desnonaments. Actualment s’estan duent a terme més de 250 desnonaments diaris a Espanya, el que demostra la inutilitat del Codi de Bones Pràctiques, davant una manca de voluntat de les entitats bancàries per adherir-s’hi. Mentre l’Estat fa esforços titànics a costa de tota la ciutadania per rescatar els bancs, els ciutadans se senten abandonats en els seus drets i reivindicacions legítimes. Molts ciutadans estan esperant que l’Estat els rescati d’una crisi que no han generat.
El problema dels desnonaments, continua sent un flagell per a la nostra societat i ja no admet més demores a l’hora de regular protegint els ciutadans dels abusos de les entitats financeres. Fins i tot els jutges, que han de resoldre els assumptes d’acord amb la llei estan demanant reformes en aquest sentit. També està en marxa una iniciativa legislativa popular perquè es reguli la dació en pagament. I el grup del socialista al Congrés de Diputats ha presentat una proposta de llei en aquest sentit.
Per tot això, es interpel•la el Govern per tal de conèixer quin serà les polítiques i canvis legislatius que va adoptar davant l’actual situació d’emergència habitacional que existeix arran dels nombrosos desnonaments que cada dia s’estan executant a Espanya, i la situació d’empobriment de la població arran de les execucions hipotecàries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>